Snipperen
.
Snipperen

Het materiaal dat vrijkomt bij de werkzaamheden kan door ons
worden versnipperd en afgevoerd.
Doordat de combinatie is uitgerust met een actiebord, kan er ook langs wegen veilig gewerkt worden.